home

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ได้จัดการประชุม “การมีส่วนร่วมภาคประชาชน” (MOU)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ได้จัดการประชุม “การมีส่วนร่วมภาคประชาชน” (MOU) เพื่อดำเนินโครงการถนน สาย รย.๔๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๓ – บ้านหนองสนม อำเภอบ้านค่าย,นิคมพัฒนา,เมือง จังหวัดระยอง        เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง  ให้ประชาชนสองข้างทางและบริเวณใกล้เคียงได้ใช้เส้นทางอย่างสะดวกยิ่งขึ้นและเป็นนโยบายของรัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณค่าของการตัดสินใจภาครัฐ  

วันที่ : 16 พ.ย. 2561 16:30

แขวงทางหลวงชทบทระยอง โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลง ดำเนินการเข้าซ่อมผิวทางที่ชำรุด ถนนสาย รย.๕๐๐๒

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชทบทระยอง  โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลง ดำเนินการเข้าซ่อมผิวทางที่ชำรุด ถนนสาย รย.๕๐๐๒ แยกทางหลวงชนบท รย.๔๐๐๕ - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา  บนทางหลวงชนบทระยอง  

วันที่ : 16 พ.ย. 2561 16:30

แขวงทางหลวงชนบทระยอง โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลง ดำเนินงานตัดหญ้าบริเวณข้างทางสายทาง รย.๓๐๒๕

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทระยอง  โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลง ดำเนินงานตัดหญ้าบริเวณข้างทางสายทาง รย.๓๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ – ถ้ำเขาลอย อำเภอวังจันทร์,เขาชะเมา จังหวัดระยอง  เพื่อความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง บนทางหลวงชนบทระยอง             

วันที่ : 16 พ.ย. 2561 16:15

แขวงทางหลวงชนบทระยอง โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลง ดำเนินการเข้าซ่อมผิวทางที่ชำรุดสายรย.๕๐๐๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทระยอง โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลง ดำเนินการเข้าซ่อมผิวทางที่ชำรุดสายรย.๕๐๐๒ แยกทางหลวงชนบท. รย.๔๐๐๕ - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง  บนทางหลวงชนบท  

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 16:45

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของงาน ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของงาน ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา งานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (พาราสเลอรี่ซีล Type lll) สายรย.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๗๔ - บ้านเจ็ดลูกเนิน อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 16:45

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวถนนสาย รย.2015

วันพฤหัสบดีที่  8  พฤศจิกายน  2561  แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวถนนสาย รย.2015  แยกทางหลวงหมายเลข 36 – บ้านภูไทร อำเภอนิคมพัฒนา,อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับ  ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา บนถนนทางหลวงชนบท

 

วันที่ : 08 พ.ย. 2561 15:30

logo
แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและอะไหล่ที่ไม่จำเป็นใช้งานเสียหายโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 10:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรมไทย

วันที่ : 16 ก.พ. 2561 16:15

logo
การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน

https://www.facebook.com/DrrRayong/videos/pcb.1574943939251854/1574943545918560/?type=3&theater

วันที่ : 12 ม.ค. 2561 11:00

logo
ประกาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 06 พ.ย. 2560 09:15

ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ 7 ข้อ และขอความร่วมมือประชาชน 7 ข้อ ในการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ : 24 ต.ค. 2560 09:30

logo
เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อที่ 

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง

7/1 ม.3 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

โทรศัพท์ 0-3861-7352 โทรสาร 0-3861-3656 

E-mail: 
rayong@drr.go.th

วันที่ : 12 ก.ย. 2557 16:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home