home

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์และป้ายจราจร สาย รย.๔๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๙

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์และป้ายจราจร สาย รย.๔๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๙ –บ้านเกษตรศิริ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 25 เม.ย. 2562 15:15

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข ให้ประชาชน” ครั้งที่ ๗

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุข                     ให้ประชาชน”   ครั้งที่ ๗  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัด-ระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี  

วันที่ : 25 เม.ย. 2562 15:00

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ ข้างทางสาย รย. ๒๐๖๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖

วันจันทร์ที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ   ข้างทางสาย รย. ๒๐๖๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖–บ้านหนองมะหาด        อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง บนทางหลวงชนบทระยอง  ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท          

วันที่ : 23 เม.ย. 2562 09:15

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนสาย รย.๑๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนสาย รย.๑๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ –เลียบหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางในเวลากลางคืน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 23 เม.ย. 2562 09:15

ขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ เกาะกลาง สาย รย. ๑๐๓๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ   เกาะกลาง สาย รย. ๑๐๓๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ – นิคมอุตสาหกรรม-       มาบตาพุด อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง บนทางหลวงชนบทระยอง  ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 เม.ย. 2562 09:00

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรที่ชำรุด สาย ๒๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลย ๓๖

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรที่ชำรุด สาย ๒๐๒๔   แยกทางหลวงหมายเลย ๓๖ –บ้านภูดร  อำเภอนิคมพัฒนา,บ้านฉาง  จังหวัดระยอง            เพื่อความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง  บนทางหลวงชนบทระยอง                    ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท        

 

วันที่ : 25 มี.ค. 2562 08:45

สถานที่เข้าแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา ณ วัดระหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บนถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา

สถานที่เข้าแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  วังสามพญา ณ วัดระหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  บนถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองบัว  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง     บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา  จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ของโครงข่ายสายทางกรมทางหลวงชนบท    คือ  สายทางที่เป็นเส้นทางเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ผ่านไปยังสถานที่
ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ : 21 มี.ค. 2562 14:45

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณข้างทาง สาย รย.๒๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณข้างทาง        สาย รย.๒๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ -บ้านภูไทร อำเภอนิคมพัฒนา ,ปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

 

วันที่ : 11 ก.พ. 2562 08:30

แขวงทางหลวงชนบทระยอง นำโดย นายพิเชษฐ์ แสนศรี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลงได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข ให้ประชาชน” ครั้งที่ ๔

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชนบทระยอง นำโดย นายพิเชษฐ์ แสนศรี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลงได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข   ให้ประชาชน”  ครั้งที่ ๔  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๒ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

 

วันที่ : 17 ม.ค. 2562 13:45

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย รย.๕๐๓๗ แยกทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖

วันอังคารที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย รย.๕๐๓๗        แยกทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ – บ้านเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย      สำหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มาช่วงเวลากลางคืน   ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

 

วันที่ : 27 พ.ย. 2561 16:00

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวถนนสาย รย.2015

วันพฤหัสบดีที่  8  พฤศจิกายน  2561  แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวถนนสาย รย.2015  แยกทางหลวงหมายเลข 36 – บ้านภูไทร อำเภอนิคมพัฒนา,อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับ  ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา บนถนนทางหลวงชนบท

 

วันที่ : 08 พ.ย. 2561 15:30

logo
แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและอะไหล่ที่ไม่จำเป็นใช้งานเสียหายโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 10:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรมไทย

วันที่ : 16 ก.พ. 2561 16:15

logo
การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน

https://www.facebook.com/DrrRayong/videos/pcb.1574943939251854/1574943545918560/?type=3&theater

วันที่ : 12 ม.ค. 2561 11:00

logo
ประกาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 06 พ.ย. 2560 09:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home