Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทระยอง นำโดยนาย อิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุข             ให้ประชาชน” ครั้งที่ ๓

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

แขวงทางหลวงชนบทระยอง นำโดยนาย อิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุข             ให้ประชาชน” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ณ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัยนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content